Przemysław Jakub Hinc

Prawa Człowieka są podstawą wszelkich innych praw, które muszą być z tych Praw podstawowych wywodzone, z nich czerpać i do nich prowadzić.

1. Wszyscy ludzie są równi.
2. Każdy człowiek ma prawo do szczęścia.
3. Człowiek ma prawo do godności, szacunku i tożsamości.
4. Przedsiębiorczość jest dobra.
5. Podatki muszą być dla ludzi.
6. Silna gospodarka jest podstawą demokracji.
7. Zwierzęta też mają prawa.
8. Kultura jest nośnikiem idei i wartości.
9. Społeczeństwo bez wartości opartych na Prawach Człowieka jest puste.
10. Tam gdzie światopogląd zastępuje Prawa Człowieka, tam nie ma demokracji lecz plenią się fobie.

RSS
Blog > Komentarze do wpisu
Papierologia, biurokracja, uznaniowość

Polska administracja grzęźnie w papierach, które sama produkuje. Ale to nie wszystko. Urzędnicy zarówno adminstarcji rządowej jak też i samorządowi prześcigają się w swojej niekompetencji i braku chęci pomocy.

Przyjazne państwo wciąż jest miłą bajką. Mamy legendę o jednym okienku, opowieści o oświadczeniach zamiast zaświadczeń, klechdy domowe o likwidacji barier administracyjnych, mity o niskich podatkach i stabilnym prawie podatkowym. A i jeszcze niekończąca się opowieść o deklaracjach, zeznaniach podatkowych i koncesje, pozwolenia i zezwolenia ...

 ... no cóż zaperaszam do lektury mojego wywiadu w Gazecie Wyborczej

http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,10331626,Administracje_trawi_papierologia.html

czwartek, 29 września 2011, przemyslaw.jakub.hinc

Polecane wpisy